Naším cieľom je čo najlepšie splniť požiadavky a očakávania naších zákazníkov.

eurotrade_bb_preprava_001

Účel firmy

Účelom firmy je pomáhať našim klientom zabezpečiť prepravu svojho tovaru z miesta určenia do miesta doručenia podľa ich požiadaviek a hľadať optimálne riešenia prepravných, cenových a relačných podmienok. Nadobudnutými skúsenosťami, profesionálnym prístupom a príjemnou komunikáciou uľahčiť a zjednodušiť proces zabezpečenia prepravy. Spoľahlivo, odborne a profesionálne riešiť logistiku spojenú s realizáciou prepráv. 

 

Poslanie firmy

Udržať a neustále budovať status úspešnej, silnej a platby schopnej spoločnosti. Stať sa vyhľadávanou, príkladnou a uznávanou TOP špedičnou spoločnosťou. Stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom a zahraničnom trhu. Uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania našich zákazníkov. Dosahovať stále vyššiu kvalitu a konkurencieschopnosť našich poskytovaných špedičných služieb.